Els filipins a Barcelona són una de les comunitats més emblemàtiques de la ciutat, tot i no ser una de les més nombroses en comparació amb altres nacionalitats, actualment hi ha més de 11.000 filipins a Catalunya dels 10.645 persones empadronades es troba la província de Barcelona , la majoria d'ells viuen al centre de la ciutat de Barcelona.
En el conjunt d'Espanya hi han registrats més de 35.000 filipins, segons les dades en el 2019.

A Barcelona capital hi ha diferents associacions de filipins congregats per diferents orígens de país. Filipines és un país amb diversos hàbits, cultures i dialectes que defereixen de nord a sud, tot i així,  són reconeguts per ser una comunitat molt familiar, hospitalària i mantenen una relació estreta entre compatriotes conservant els seus costums.

Eamiss Espai Comú té l'objectiu de ser l'enllaç d'unió de la comunitat filipina amb les institucions públiques de Barcelona i treballar amb tots els filipins indistintament del seu lloc d'origen per millorar la situació del col·lectiu.

© 2020 by Eamiss.com

Eamiss 
Carrer de la Lluna, 7 Local 08001 Barcelona
E-mail: info@eamiss.com
T: +34 931 40 32 46

También en

  • Facebook App Icon