top of page

Els filipins a Barcelona són una de les comunitats més emblemàtiques de la ciutat, tot i no ser una de les més nombroses en comparació amb altres nacionalitats, actualment hi ha més de 11.000 filipins a Catalunya dels 10.645 persones empadronades es troba la província de Barcelona , la majoria d'ells viuen al centre de la ciutat de Barcelona.
En el conjunt d'Espanya hi han registrats més de 35.000 filipins, segons les dades en el 2019.

A Barcelona capital hi ha diferents associacions de filipins congregats per diferents orígens de país. Filipines és un país amb diversos hàbits, cultures i dialectes que defereixen de nord a sud, tot i així,  són reconeguts per ser una comunitat molt familiar, hospitalària i mantenen una relació estreta entre compatriotes conservant els seus costums.

Eamiss té l'objectiu de ser l'enllaç d'unió de la comunitat filipina amb les institucions públiques de Barcelona i treballar amb tots els filipins indistintament del seu lloc d'origen per millorar la situació del col·lectiu.

Visita Consellers Generalitat
World Central Kitchen
Raval Barcelona
Reunión sobre el arraigo
Integración
Equipo Covid19
bottom of page