top of page

Ang mga Pilipino sa Barcelona ay isa sa mga pinakatatag na pamayanan sa lungsod, kahit na hindi isa sa pinakamarami kumpara sa iba pang nasyonalidad, sa kasalukuyan ay higit sa 11,000 mga Pilipino sa Catalonia mula sa 10,645 katao na nakarehistro sa provinsya ng Barcelona. Karamihan sa kanila ay nakatira sa sentro ng Barcelona. Sa buong Espanya, higit sa 35,000 mga Pilipino ang nakarehistro, ayon sa data noong 2019.

 

Sa Barcelona, ​​mayroong iba't ibang mga asosasyon ng mga Pilipino na natipon ng iba't ibang mga pinagmulan ng bansa. Ang Pilipinas ay isang bansa na may magkakaibang mga gawi, kultura at dayalekto na naiiba sa hilaga hanggang timog.

 

Kinikilala sa pagiging isang napaka-pamilyar, mabuting pakikitungo sa komunidad at mapanatili ang isang malapit na relasyon sa pagitan ng mga kababayan habang pinapanatili ang kanilang kaugalian.

 

Nilalayon ng Eamiss Espai Comú na maging ugnayan sa pagitan ng pamayanan ng Pilipinas at ng mga pampublikong institusyon ng Barcelona at upang makipagtulungan sa lahat ng mga Pilipino anuman ang mga mula sa hilaga o timog upang mapagbuti ang sitwasyon ng katipunan.

bottom of page