top of page

TULONG NG GENERALITAT PARA SA APEKTADOS NG COVID-19

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid

 

Mula po ng 20 de mayo  ang Generalitat ay nag simula ng tulong na halagang 14,5 millones de euros upang ang mga pamilyang na ng dahil sa crisis sanitaria ay naapektuhan at nahihirapang makabayad ng upa sa tirahan.
Ang tulong na ito ay upang makabayad ng haggang 6 na buwan sa upa, mula abril hanggang septiembre-
 Ang tulong na ito ay kung sino ang maunang mag file hanggat maubos ang presupuesto.


 Ito ang mga kinakailangan para makamit ang tulong na ito:
 

  • Naka paro tayo, o may ERTO o kung nabawasan ang saho/sweldo dahil ng COVID-19, pagbabasihan ang kita/income ng pamilya at ang bayad sa upa sa bahay ay hindi lalampas ng 900€

  • Ang bayad sa upa sa bahay at ang mga suministro básico ay  igual o  mahigit na 35% sa sahod ng buong pamilya-          

 Para sa tulong, kailangan natin maka pag-file sa link na ito:


 http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid

 

Ang atensyon telefónica para makapagtanong tayo ay  

900 922 841, mula alas 9h hanggang 14h.

Download po ang documento pdf na Tagalog, mga tanong at sagot sa kaugnayan sa bahay.

 

 

 

bottom of page