top of page

Bisita ng Chef José Andrés de WCKitchen sa sentro ng Eamiss

Updated: Jun 12, 2020

Salamat sa sikat na chef José Andrés, hepe ng World Central Kitchen, ang proyekto ng WCK ay matulungan ang mga tao sa buong mundo. Sa Barcelona ay ang Eamiss ang isa sa napili nila na magbigay ng pagkain.

Nakita nila na madami ang mga kababayan na nakapila, kaya nag padala uli sila buhat sa CCiB ng pangalawang rasyon. Nagpakita ng pagpapakumbaba sa mga taong naghihintay sa linya

Thanks to notorius chef José Andrés, head of World Central Kitchen, the WCK project is helping people all over the world. In Barcelona, Eamiss is one of the 20 charities who have been chosen to provide food to the people in need.

WCK saw that many people were queuing up, so they then ordered to bring more meals from the CCiB so that Eamiss could supply to everyone. The chef showed humility to the community waiting in line by talking to them.432 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page